Om Fyris Neon

Efter många år i branschen har vi stor erfarenhet av ljusreklam. De tekniska lösningarna ser du dagligen prov på. Att ta fram ett företags profil, logotype eller budskap är uppdrag vi länge utfört åt våra kunder. Men när vi fortsätter arbetet med den grafiska formgivningen och måste ta hänsyn både till avståndsverkan och omgivning för att reklamen ska medverka i företagets marknadsföring, då sätts vår erfarenhet på prov.
Det provet vill vi gärna bli utsatta för.